Język Język

Haco Sp. z o.o.
Tel: +48 58 773-77-70
Fax: +48 58 773-77-99
ul. Obrońców Westerplatte 5A
83-000 Pruszcz Gdański | Polska

Spółka HACO powstała w roku 1989 roku, na progu przemian ustrojowych w Polsce. Inicjatorami jej utworzenia były trzy znane przedsiębiorstwa działające w gospodarce morskiej:

Stocznia Gdańska S.A.
CENTROMOR S.A.
MacGREGOR(FIN)Oy z siedzibą w Finlandii

Firmy te objęły jednocześnie udziały w kapitale zakładowym HACO. Ideą było stworzenie firmy, która stałaby się producentem i dostawcą pokryw luków okrętowych na rynek europejski i krajowy.

Umowa Spółki została podpisana w dniu 24.08.1989 roku. Efektywną działalność rozpoczęto w 1990 roku na terenach wydzierżawionych od Stoczni Gdańskiej. Od tamtej pory nieprzerwanie się rozwijając Spółka wynajmowała kolejne tereny produkcyjne w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim. W trakcie zakończonego w roku 1994 procesu konsolidacji mającego na celu zmniejszenie kosztów działalności produkcji HACO przeniosła całą działalność na teren firmy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku-Kokoszkach. CENTROSTAL stał się też z czasem głównym właścicielem Spółki wykupując udziały od poprzednich. Od roku 1995 rozpoczyna się intensywny rozwój, który uwidocznił się w rozbudowie firmy o nowe maszyny i urządzenia wprowadzając do procesu produkcji najnowocześniejsze technologie. Przyczyniło się to również do zmiany profilu produkcji – wykonawstwo pokryw stało się marginesem działalności na rzecz znaczącego wzrostu produkcji małych konstrukcji i elementów wyposażenia okrętowego.

W roku 2003 Spółka nabywa własne tereny, uniezależnia się kapitałowo od podmiotów zewnętrznych i przenosi całą działalność do Pruszcza Gdańskiego. Na nowym terenie powstają nowe hale produkcyjne i od tego momentu, wraz z ciągłym zakupem nowych maszyn i urządzeń, nieprzerwanie trwa rozwój HACO.