Język Język

Haco Sp. z o.o.
Tel: +48 58 773-77-70
Fax: +48 58 773-77-99
ul. Obrońców Westerplatte 5A
83-000 Pruszcz Gdański | Polska

HACO współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w Europie i Polsce. Ze względu na utrzymywany od początków historii firmy eksportowy w 90% charakter produkcji najważniejszymi partnerami, dobrze znanymi na rynku, są firmy zagraniczne, których centrale ulokowane są przede wszystkim w Skandynawii – Norwegii, Szwecji i Finlandii.