Język Język

Haco Sp. z o.o.
Tel: +48 58 773-77-70
Fax: +48 58 773-77-99
ul. Obrońców Westerplatte 5A
83-000 Pruszcz Gdański | Polska

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 PLN
Firmą kieruje dwuosobowy Zarząd w składzie:

Prezes Zarządu – Jerzy Pękalski
Dyrektor Techniczny – Mieczysław Suchcicki