Język Język

Haco Sp. z o.o.
Tel: +48 58 773-77-70
Fax: +48 58 773-77-99
ul. Obrońców Westerplatte 5A
83-000 Pruszcz Gdański | Polska

W momencie rozpoczęcia współpracy z najpoważniejszymi przedsiębiorstwami na rynku off-shore, dla HACO otworzyła się możliwość produkcji elementów i konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym paliw kopalnych. Od kilku lat produkujemy:

– elementy systemów wydobywczych na platformy wiertnicze
– napinacze lin wyciągowych
– chwytaki i podajniki rur
– wysięgniki serwisowe systemów wydobycia głębinowego
– elementy obsługi brzegowej
– elementy wyposażenia morskich wydobywczych jednostek serwisowych
– wyciągarki linowe

Produktem końcowym są kompletne urządzenia wyposażone w instalacje hydrauliczne i elektryczne, poddane testom funkcjonalności i działania, dostarczane bezpośrednio do użytkownika końcowego.

Produkcja ta ciągle się rozwija, a dzięki inwestycjom w nowe systemy obróbki, dla HACO stała się to główna gałąź działalności.