1989

Spółka HACO powstała w roku 1989 roku, na progu przemian ustrojowych w Polsce. Inicjatorami jej utworzenia były trzy znane przedsiębiorstwa działające w gospodarce morskiej:

  • Stocznia Gdańska S.A.
  • CENTROMOR S.A.
  • MacGREGOR(FIN)Oy z siedzibą w Finlandii

 

Firmy te objęły jednocześnie udziały w kapitale zakładowym HACO. Ideą było stworzenie firmy, która stałaby się producentem i dostawcą pokryw luków okrętowych na rynek europejski i krajowy.

1990

Umowa Spółki została podpisana w dniu 24.08.1989 roku. Efektywną działalność rozpoczęto w 1990 roku na terenach wydzierżawionych od Stoczni Gdańskiej. Od tamtej pory nieprzerwanie się rozwijając Spółka wynajmowała kolejne tereny produkcyjne w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim.

1994

W trakcie zakończonego w roku 1994 procesu konsolidacji mającego na celu zmniejszenie kosztów działalności produkcji HACO przeniosła całą działalność na teren firmy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku-Kokoszkach. CENTROSTAL stał się też z czasem głównym właścicielem Spółki wykupując udziały od poprzednich.

1995

Od roku 1995 rozpoczyna się intensywny rozwój, który uwidocznił się w rozbudowie firmy o nowe maszyny i urządzenia wprowadzając do procesu produkcji najnowocześniejsze technologie. Przyczyniło się to również do zmiany profilu produkcji – wykonawstwo pokryw stało się marginesem działalności na rzecz znaczącego wzrostu produkcji małych konstrukcji i elementów wyposażenia okrętowego.

2003

W roku 2003 Spółka nabywa własne tereny, uniezależnia się kapitałowo od podmiotów zewnętrznych i przenosi całą działalność do Pruszcza Gdańskiego. Na nowym terenie powstają nowe hale produkcyjne i od tego momentu, wraz z ciągłym zakupem nowych maszyn i urządzeń, nieprzerwanie trwa rozwój HACO.

2019

W maju 2019 następuje zmiana Zarządu firmy. Nowy, trzy osobowy zarząd, staje przed wyzwaniem związanym z uwiarygodnieniem swojej pozycji, kontynuacją dobrych relacji z Klientami oraz dalszym rozwojem firmy.

Kontakt

T: +48 58 773-77-70

F: +48 58 773-77-99

E-mail:
office@haco.com.pl

Adres:
ul. Obrońców Westerplatte 5A
83-000 Pruszcz Gdański

Kontakt